ล็อคอินเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

รายการจองใช้ห้องประชุม

รายการจองห้องประชุม

รายการ การขอใช้ห้องประชุมประจำวันที่    << 15-07-2563 >>

จากวันที่จอง ถึง  

คิว วันที่ เวลา จองเพื่อใช้ ผู้จอง หน่วยงาน สถานะ
1 27-05-2562 08:00:00 16:30:00 ศรีอุทุมพร นาง ไพยวรรณ มโนรัตน์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ อนุมัติ
2 20-05-2562 08:30:00 16:30:00 สระกำแพงน้อย นางสาว ธนิดา สุวพานิช กลุ่มบริหารงานบุคคล อนุมัติ
3 15-05-2562 08:30:00 16:30:00 ศรีอุทุมพร นาง นารีรัตน์ แก้วศรี กลุ่มนโยบายและแผน อนุมัติ
4 15-06-2562 08:00:00 16:30:00 ศรีอุทุมพร นาย สำราญ สงวนบุญ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ อนุมัติ
5 08-04-2562 08:00:00 16:30:00 ศรีอุทุมพร นาย สำราญ สงวนบุญ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ อนุมัติ
6 13-05-2562 08:30:00 16:30:00 ศรีอุทุมพร นาย สัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ อนุมัติ
7 20-07-2562 08:30:00 16:30:00 ศรีอุทุมพร นางสาว ธนิฎฐา นธีนาม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ อนุมัติ
8 24-05-2562 08:30:00 16:30:00 ประจิม นาย สำราญ สงวนบุญ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ อนุมัติ
9 24-05-2562 08:30:00 16:30:00 ศรีอุทุมพร นาง นพรัตน์ ใจสว่าง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ อนุมัติ
10 09-05-2562 08:30:00 16:30:00 ศรีอุทุุมพร นาง นพรัตน์ ใจสว่าง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ อนุมัติ
11 20-05-2562 08:30:00 16:30:00 ศรีอุทุมพร นาง ไพยวรรณ มโนรัตน์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ อนุมัติ
12 23-05-2562 08:30:00 16:30:00 ศรีอุทุมพร นางสาว ธนิดา สุวพานิช กลุ่มบริหารงานบุคคล อนุมัติ
13 15-05-2562 09:30:00 16:30:00 สระกำแพงใหญ่ นาย นายสัมฤทธิ พรหมพิทักษ์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ อนุมัติ
14 10-05-2562 08:30:00 16:30:00 สระกำแพงใหญ่ นาย สัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ อนุมัติ
15 13-05-2562 08:30:00 16:30:00 สระกำแพงใหญ่ นาย กันตพัฒน์ อำพรไพเกื้อกูล กลุ่มบริหารงานบุคคล อนุมัติ
16 10-05-2562 08:30:00 16:30:00 สระกำแพงใหญ่ นาง ไพยวรรณ มโนรัตน์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ อนุมัติ
สถิติเข้าดูรายละเอียดการขอใช้ .....

วันนี้ 3 คน

ทั้งหมด 2440 คน